Infoturism.ro - rezerva vacanta online
Agentii de turism > Legislatie turism >

Comunicat ANAT - Cum procedati in cazul insolvabilitatii/insolventei/falimentului unei companii aeriene

Comunicat ANAT - Cum procedati in cazul insolvabilitatii / insolventei / falimentului unei companii aeriene

Data: 03.02.2012

Stimati membri,

In cazul intrarii in insolvabilitate/insolventa/faliment a unei companii aeriene, respectiv adresarii pasagerilor catre Dvs. privind restituirea valorii biletelor de avion emise de respectiva companie va informam:

Agentiile de turism care au comercializat biletele companiei aeriene insolvabile, in baza contractului de agent incheiat cu respectiva companie aeriana, au dreptul sa refuze pasagerilor returnarea pretului biletelor si respectiv pot indrepta pasagerii catre compania aeriana insolvabila/administratorul judiciar/instanta de judecata la care se afla dosarul de insolventa, pentru recuperarea valorii biletelor anulate, in baza urmatoarelor motive:
1.1. In temeiul prevederilor Regulamentului (CE) Nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor adoptata de Parlamentul European in 11 februarie 2004 (Vezi fisierul - Regulamentului (CE) Nr. 261_2004.pdf atasat la prezentul e-mail) si anume:

- art. 2 lit. (l) din Regulament defineste anularea ca - neefectuarea unui zbor programat anterior si pentru care s-a facut cel putin o rezervare. Deci, conform definitiei date, neefectuarea zborului poate avea ca motiv atat retragerea licentei, cat si insolvabilitatea/insolventa/falimentul companiei aeriene.

- art. 7 din Regulament stabileste dreptul pasagerului la compensatie. Aceasta compensatie poate fi achitata pasagerului, dupa cum vedem din continutul articolului, numai de compania aeriana.

Respectiv pasagerul trebuie sa se adreseze nemijlocit companiei aeriene cu biletul anulat, ca sa primeasca compensatia, si ca urmare, rezulta ca in cazul returnarii pretului pentru biletele anulate, pasagerul se adeseaza de asemenea companiei aeriene sau administratorului judiciar/instantei de judecata la care s-a deschis procedura de insolventa.

- art. 8 din Regulament stabileste dreptul pasagerului la rambursare sau redirectionare. In alin. (1) lit. a) din articolul dat, se stabileste ca pasagerul poate cere rambursarea, in termen de 7 zile, in conformitate cu procedurile prevazute la art. 7 alin. (3), a intregului cost al biletului, la pretul de achizitie pentru partea sau partile de calatorie neefectuate si pentru partea sau partile de calatorie deja efectuate, in cazul in care zborul devine inutil in raport cu planul de calatorie initial al pasagerului.

Avand in vedere ca rambursarea pretului pentru partea sau partile de calatorie neefectuate si pentru partea sau partile de calatorie deja efectuate o poate face doar compania aeriana, deducem ca si rambursarea intregului cost al biletului o face doar compania aeriana.

- art. 14 din Regulament mai instituie in sarcina companiei aeriene si obligatia de a informa pasagerii despre drepturile lor. Astfel la alin. (2) se stipuleaza: Operatorul de transport aerian care refuza imbarcarea sau anuleaza un zbor prezinta fiecarui pasager in cauza o comunicare scrisa in care sunt precizate normele de compensare si asistenta in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament. Pasagerului i se mai prezinta, sub forma scrisa, coordonatele institutiei nationale desemnate, mentionate la art. 16 (art. 16 se refera la organele desemnate de a apara drepturile pasagerilor - deci in cazul nostru e vorba despre ANPC).

1.2.Pe biletul eliberat de compania aeriana - care reprezinta contractul incheiat intre pasager si transportator (vezi - art. 1.956 si art. 2.003, alin. 1, lit. a) din Noul Cod Civil) - figureaza denumirea companiei aeriene si numele, prenumele pasagerului.

Deci, dreptul exclusiv de a cere returnarea pretului ii apartine pasagerului (vezi art. 2.004, alin 2) si 3) din Noul Cod Civil), respectiv tot pasagerului ii apartine si dreptul de a se inscrie, conform procedurii de insolventa, la masa credala a companiei aeriene.
Astfel ca, in cazul in care agentia de turism intoarce pasagerului contravaloarea biletului, ea ulterior nu va putea indica acel bilet ca document justificativ in cererea de inscriere la masa credala inaintata administratorului judiciar/instantei de judecata, deoarece creditor conform biletului este pasagerul (desigur ca aici nu includem situatia cesionarii drepturilor sale de catre pasager in baza contractului de cesiune).


Noul Cod Civil

Art. 1.955. - Prin contractul de transport, o parte, numita transportator, se obliga, cu titlu principal, sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul, in schimbul unui pret pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obliga sa il plateasca, la timpul si locul convenite.

Art. 1.956. - Contractul de transport se dovedeste prin documente de transport, precum scrisoare de trasura, recipisa de bagaje, foaie de parcurs, conosament, tichet ori legitimatie de calatorie sau altele asemenea, de la caz la caz.

Art. 2.003. - (1) In temeiul contractului de transport, transportatorul este obligat fata de calator:
a) sa puna la dispozitia acestuia un loc corespunzator legitimatiei sale de calatorie;
b) sa transporte copiii care calatoresc impreuna cu acesta, fara plata sau cu tarif redus, in conditiile legii speciale;
c) sa transporte fara o alta plata bagajele acestuia, in cantitatea si conditiile prevazute prin dispozitiile legii speciale.


(2) In timpul transportului, calatorul este obligat sa se supuna masurilor luate potrivit dispozitiilor legale de catre prepusii transportatorului.

Art. 2.004. - (1) Transportatorul raspunde pentru moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii calatorului.

(2) El (transportatorul) raspunde, de asemenea, pentru daunele directe si imediate rezultand din neexecutarea transportului, din executarea lui in alte conditii decat cele stabilite sau din intarzierea executarii acestuia.

(3) In cazul in care, dupa imprejurari, din cauza intarzierii executarii transportului, contractul nu mai prezinta interes pentru calator, acesta il poate denunta, solicitand rambursarea pretului.

(4) Transportatorul nu raspunde daca dovedeste ca paguba a fost cauzata de calator, cu intentie sau din culpa grava. De asemenea, transportatorul nu raspunde nici atunci cand dovedeste ca paguba a fost cauzata de starea de sanatate a calatorului, fapta unui tert pentru care nu este tinut sa raspunda sau forta majora. Cu toate acestea, transportatorul ramane raspunzator pentru paguba cauzata de mijlocul de transport folosit sau de starea sa de sanatate ori a angajatilor lui.

(5) Este considerata nescrisa orice clauza prin care se inlatura sau se restrange raspunderea transportatorului pentru prejudiciile prevazute in prezentul articol.

In baza celor mentionate, agentiile de turism au tot dreptul de a refuza restituirea catre pasageri a valorii biletelor de avion anulate si ii pot indruma pe acestia sa se adreseze sau companiei aeriene sau administratorului judiciar sau nemijlocit instantei de judecata care examineaza dosarul privind deschiderea procedurii de insolventa.

In cazul controalelor ulterioare de la ANPC, ca urmare a eventualelor reclamatii depuse de pasageri, argumentati pozitia Dumneavoastra prin invocarea motivelor sus-mentionate.

Va atrag atentia ca Autoritatea Aviatiei Civile din Italia (ENAC), a recomandat pasagerilor sa se adreseze companiei aeriene in baza Regulamentului 261/2004, pentru rambursarea pretului si compensatii.
http://www.enac.gov.it/Canale_di_servizio/info-1189585004.html in italiana
http://www.enac.gov.it/Canale_di_servizio/info-1647805519.html in engleza

Acelasi regulament a fost invocat si de instanta spaniola in cazul insolventei Air Mardid, cand s-a stipulat ca compensarea ceruta de pasagerii carora le-au fost anulate biletele, se va decide de instanta in baza Regulamentului 261/2004.


Cu respect,
Oleg PELIVAN
Consilier Juridic